Justivalstyret


Justivalen arrangeres av et styre på syv personer over to år. Styret velges av Juristforeningens Generalforsamling hvor alle medlemmene til Juristforeningen kan stemme. I tillegg til styret blir Justivalen arrangert av frivillige jusstudenter som stiller opp som undersjefer eller medarbeidere.

 

Justivalstyret 2016- 2017

Justivalsjef – Kristine Valberg Nyegaarden

Kristine har det overordnede ansvaret for Justivalen 2017. Arbeidet hennes består i å koordinere oppgaver for de andre styremedlemmene, sørge for at alle undersjefer, medarbeidere og publikummere trives, og diverse mindre oppgaver. I tillegg har hun ansvaret for Justivalens profilering på sosiale medier.

 

Spons- og Profileringssjef – Sofie Rekkavik

Sofie har hovedansvar for alle samarbeidspartnere og annonsemateriell.

Sofies undersjefer er fem sponsorsjefer og to distribusjonssjefer.

 

Økonomisjef – Ida Marie Trætli

Ida har ansvaret for Justivalens økonomi. Hun har stålkontroll på alle utgifter og inntekter, og ingen innkjøp gjøres uten hennes samtykke.

 

Bookingsjef – Sondre Skalleberg

Sondre er ansvarlig for å skaffe artister og stand up-komikere til Justivalen.

 

Arrangementsjef – Berit Aamodt

Berit har ansvar for hele festivalområdet. Hun skal sørge for at det blir telter og gjerder, og at alle publikummere får nyte festivalene i koselige omgivelser.

 

Administrasjonssjef – Ingrid Solberg Jørgensen

Ingrid har ansvaret for alt kontorarbeid som må utføres i forbindelse med Justivalen. Dette innebærer også hovedansvaret for alle undersjefene og medarbeiderne.

 

Fagsjef – Elisabeth Clark

Elisabeth har hovedansvaret for det faglige programmet ved Justivalen. Dette innebærer fagmagasinet, alle forelesninger i festivaluken, en fiktiv rettssak mm.

Elisabeths undersjefer er en aulaforumsjef, en fiktiv rettsak-sjef, en kurssjef og en forelesningssjef.